90'lı yılların birbirinden tuhaf şarkılarını hatırlayınca güllmekten gözlerinizden yaş gelecek...