1 | 13

Bisiklet Kullanmaları Yasak Olan Afgan Kızlarının Kaykay Başarıları

Özellikle 1990’lı yıllarda kadın hakları açısından en karanlık dönemlerinden birini geçiren Afganistan ve savaşın, karanlığın ortasında kalan çocuklar. Özellikle kadınlara karşı uygulanan baskı ve şiddet sonucu kız çocukları eğitim gibi önemli bir hakkın yanı sıra çocuk olmanın içinde barındırdığı birçok gereklilikten de uzak bir şekilde bir çok sorumluluğun ve baskının içinde sıkışıp kalıyorlar.

Skateistan adlı kar amacı gütmeyen ve Afgan çocuklarına eğitim ve spor becerileri kazandırmayı amaçlayan kuruluş sayesinden gücü artan Afgan kız çocukları… Kadınlara uygulanan bisiklete binme yasağı sonucu kız çocuklarının spor ihtiyacını dışa vurumu sonucu ortaya çıkan Afgan Kaykaycı kızlar ve onların hikayesine dikkat çeken bir fotoğrafçı…