1 | 11

Dünyada Vatandaşlığın Değerli Olduğu 10 Ülke

Almanya 82.7

Almanya'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Almanya’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kriterler yabancı uyruklu göçmenin Almanya vatandaşlığına geçiş sürecinde belirleyicidir.