1 | 9

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde Bahsettiği Osmanlı Vampir Ve Cadıları Hakkında İlginç Hikayeler

Evliya Çelebi, 17. yüzyılda yaşamış bir gezgin olarak bilinir. Yaşadığı dönem boyunca pek çok yeri gezmiş ve gezdiği yerlerde görüp dikkate değer bulduğu her şeyi kayıt altına almıştır. Dolayısıyla yaşamı ve kayıt altına aldıkları tarihin bir parçası olarak var olmuştur.

Evliya Çelebi’nin şahit olduğu olaylar, gezip gördüğü yerler ve keşifler 10 ciltlik ve toplam 4 bin sayfalık Seyahatname’de yer almaktadır. Osmanlı dönemine dair anlattığı vampir ve cadı hadiseleri de bir hayli dikkate değerdir.