Fransız Parlamentosu ilk, orta ve liselerde cep telefonu kullanımının yasaklanmasını içeren yeni bir düzenlemeyi kabul etti.

Telefona bağımlılığı azaltmak, derse odaklanmak ve öğrencilerin birbirleriyle temasını artırmak amacıyla, geçtiğimiz günlerde kabul edilen uygulama ülke genelindeki tüm okullarda gelecek yıl uygulanmaya başlayacak. Ancak bazı aileler uygulamaya destek verirken bazıları ise çocuklarıyla acil durumlarda bağlantılarının kopacağını, yasak nedeniyle öğrencilerin okula karşı ilgilerinin de azalabileceğini belirtiyor.

Yasaya Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da destek vermişti. Fransa’da, 12 ile 17 yaş arasındaki çocukların yaklaşık yüzde 93’ü cep telefonuna sahip. Okulların büyük bölümü 2016 yılından beri öğrencilerin okul binalarına cep telefonu ile girişine izin vermiyor.

Türkiye’de ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliğine göre okullara cep telefonu getirmek suç değil ancak derste kullanmak yasak.

Türkiye'de cep telefonu kuralına uymayan öğrenciler, disiplin suçu işlemiş sayılıyor. Telefonunu açık tutarak dersin akışını bozan öğrenci kınama cezası alıyor. Veliler de kimi zaman bu yasağı yok sayıyor.