1 | 15

Mahalle Kültüründeki Elli Yaş Civarı Teyzelerin Olmazsa Olmaz 14 Özelliği

Onlara zaman zaman kızdığımız olur ama sonuçta birilerinin anneleri, teyzeleri, anneanneleri, komşularıdır. Türkiye'nin hangi şehrine giderseni gidin bu özellikleri mutlaka taşırlar...