1 | 16

Moğolistan’daki Saklı Dukha Kabilesinden Büyüleyici 15 Fotoğraf

İnsanlık modern yaşamla beraber eski yaşayış biçiminden kopmuş durumda. Ancak hala dünyanın çeşitli bölgelerinde saklı kalmış birkaç topluluk, atalarından miras kalan yaşayış biçimlerini ve kültürlerini devam ettiriyor.