1 | 15

Nazilerin Büyük Güç Olmasında Büyük Katkıları Olan Günümüzün Dev Markaları

Savaş öncesinde ve savaş döneminde günümüzün farklı alanlarda dev şirketleri, bir dönem Nazilerle işbirliği yapmış ve teknolojiye yön vermişti. Bu şirketlerin bazıları ideolojik olarak gerçekten Nazi sempatizanı bazıları ise keselerini doldurma amacı taşıyan kuruluşlardı.