1 | 16

Orhun Kitabeleri Hakkında Bilmedikleriniz

M.S. 8. yüzyılda Türk tarihinin günümüze ulaşan önemli eserlerinden biri olan Orhun Abideleri dilimizin ilk yazılı eseri olma özelliğini taşıyor. Türk tarihine ışık tutan Orhun Abideleri (Yenisey Yazıtları)’nin bulunuşu 1700’lere dayanıyor. Neredeyse tüm Avrupa’nın yüz yıldan fazla süren araştırma çalışmaları oldukça çetin geçse de, sonunda tarihe ışık tutan Vilhelm Thomsen ve Wilhelm Radloff tarafından bu eserler günümüze kazandırıldı. Bu çetrefilli ve çözümü bir hayli gerçekleşemeyen yazıtların bulunuş hikayesi Türk dili ve tarihi açısından önemli olduğu kadar dünya için de önemli bir gelişmeydi.